Muziekvereniging Ontwaakt hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Muziekvereniging Ontwaakt houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Muziekvereniging Ontwaakt zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens zoals vermeld op onze site.

ALGEMEEN

 1. Deze actie loopt van 4 juli 2016 tot en met 6 juli 2016 18:00 uur
 2. Deelname aan deze actie houdt in dat men akkoord gaat met deze actievoorwaarden
 3. Facebook is op geen enkele manier betrokken bij of aansprakelijk voor deze actie

DEELNAME

 1. Deelname aan deze actie is gratis en staat open voor een ieder, uitgezonderd voor een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij dit evenement
 2. Deelname is tevens uitgesloten voor personen jonger dan zestien jaar zonder uitdrukkelijke toestemming van een ouder of gezaghebbende
 3. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden worden niet verstrekt aan derden. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is van toepassing. De gegevens zullen enkel gebruikt worden voor deze actie en zullen na de actie verwijderd worden
 4. Door deelname aan de actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan Muziekvereniging Ontwaakt om hun naam te gebruiken bij de bekendmaking van de winnaar
 5. De uiterste aanmeldingsdatum is vrijdag 6 juli 2016 om 18:00 uur
 6. Deelnemer aan de actie is een ieder die via een reactie op ons bericht aangeeft wie zijn/haar favoriete Maistro is

PRIJZEN

 1. In totaal zijn er twee vrijkaarten te winnen voor ons evenement op zaterdag 1 oktober 2016
 2. Beide kaarten worden gewonnen door dezelfde persoon
 3. De prijs kan niet worden ingewisseld voor geld of andere prijzen
 4. De winnaar wordt vrijdagavond 8 juli 2016 na 18.00 uur bekend gemaakt
 5. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde of niet opgehaalde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan Muziekvereniging Ontwaakt. Zij kan een herloting doen.

Bedankt voor je interesse in de muziekvereniging “Ontwaakt”. We hopen je binnenkort als nieuw lid welkom te mogen heten!

Aanmeldingsformulier

 

Contributie

Mocht je besluiten lid te worden en je kunt nog geen instrument bespelen, dan kun je lessen gaan volgen via de eigen opleiding binnen onze vereniging, zie ‘Muziekopleiding’.

Als je voor een onderdeel van de vereniging kiest, betaal je contributie, te weten:

 • EUR 19,00 p/mnd. voor leden vanaf 20 jaar
 • EUR 14,00 p/mnd. voor leden tot 20 jaar (mits scholier)
 • EUR 7,00 p/mnd. voor 3e gezinslid tot 20 jaar
 • EUR 5,00 p/mnd. voor 4e gezinslid tot 20 jaar

Betaling van de contributie zal ingaan in de maand waarin de muzieklessen van start gaan of in de maand van de eerste repetitie waaraan het nieuwe lid deelneemt.

"Ontwaakt" streeft ernaar de repetities te laten leiden door vakbekwame mensen, zodat het (hoge) muzikale niveau van de gehele vereniging op peil blijft.

 

Informatie betreffende instrumenten en uniformen

De instrumenten worden meestal door de vereniging ter beschikking gesteld. Nu is het wel zo dat er soms beperkte vrijheid is in de instrumentkeuze. Dit omdat bepaalde instrumenten van een soort niet te vaak kunnen voorkomen, bijvoorbeeld één drumstel en ook omdat wij helaas niet een onbeperkte hoeveelheid instrumenten van elke soort in voorraad hebben. Het kan dus voorkomen dat de er toch eerst op bijv. een ander instrument gespeeld moet worden omdat de vereniging het instrumentvan de eerste keuze niet meer in voorraad heeft.

Beschik je over een eigen instrument dan mag je deze uiteraard bespelen, echter voor de contributie / leskosten maakt dit geen verschil.

Het uniform wordt geheel ter beschikking gesteld met uitzondering van de schoenen, sokken en blouse. De schoenen en de sokken dienen zwart te zijn, de blouse wit.

 

Bijkomende activiteiten

Eenmaal in het jeugdorkest, A-orkest of tambourband verwachten we aanwezigheid gedurende de gehele repetitie. Ben je een keer verhinderd dan graag even afmelden bij het bestuur.

Wanneer je in de genoemde onderdelen meespeelt zul je naast het wekelijks repeteren, concerten/shows en straatoptredens ook proberen bij te dragen aan overige evenementen t.b.v. de vereniging, zoals de jaarlijkse rommelmarkt en kerstmarkt. Dit wordt uiteraard geheel in overleg gedaan.

Shopt u wel eens online?

Bijvoorbeeld bij bol.com, booking.com, wehkamp.nl of zalando.nl? Doe dat voortaan via de SponsorKliks-banner op onze website! Het kost u niets extra's en Muziekvereniging Ontwaakt ontvangt voor elke aankoop die u via een van de webshops doet een vergoeding. Zo makkelijk is het om ons te steunen!

Dus als u volgende keer kleding wilt bestellen bij Wehkamp, een boek bij bol.com, een vakantie boekt of iets anders wilt aanschaffen: ga niet direct naar de webshop, maar klik eerst op onze SponsorKliks-banner en vervolgens op de webshop van uw keuze. Bedankt!

 

hanewakkersBlaaskapel de Hanewakkers is samengesteld uit leden van Ontwaakt. Omdat het orkest een fanfareorkest is, is het mogelijk om voor de kapel een uitgekiende bezetting te formeren. Niet alleen met trompetten en trombones, zoals bij veel blaaskapellen en dweilorkesten het geval is, maar ook met minder scherp klinkende bugels, baritons en tuba’s. Dit geeft de kapel een eigen herkenbare sound. De kapel speelt tijdens allerlei activiteiten en feesten en partijen. Meer weten? Kijk dan op www.hanewakkers.nl.

Sponsoren