Naast de Club van Zestig zijn ook de donateurs voor onze vereniging van groot belang. Zij zorgen naast morele ook financiële steun. Naast alle donateurs uit Hattem hebben wij ook donateurs uit o.a. Amsterdam, Lelystad, Munchen en zelfs uit Canada. Dat de bijdrage van al deze donateurs een belangrijke positie inneemt in de begroting mag duidelijk zijn, maar er kunnen altijd nog meer donateurs bij.

Wilt u donateur van Ontwaakt worden? Neem dan contact op met Dineke Schoonhoven of de penningmeester van Ontwaakt (zie contactpagina). Om administratieve redenen hebben wij het minimum bedrag voor donatie vastgesteld op 5,00 euro.

Sponsoren