Het TalentKidz-orkest betreft een tijdelijk project om kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met muziek en het spelen in een orkest. Kinderen spelen op felgekleurde kunststof trompetten, welke ze ook mee naar huis nemen om thuis te kunnen oefenen. In 15 lessen van een half uur per week (dinsdag na schooltijd) worden de kinderen begeleid door een bevoegd docent en leren ze de basisbeginselen van het maken van muziek. Zo leren ze uiteraard op een instrument te spelen, met verschillende ritmes om te gaan en wordt er natuurlijk ook aandacht besteed aan het lezen van noten. Het leren van ritmes zal voornamelijk worden gedaan door te werken met slagwerkinstrumenten.

Daarnaast zal iedere les een ander instrument dat binnen de vereniging gespeeld kan worden centraal staan. Een lid dat het instrument speelt komt dan kort wat vertellen, erop spelen en de kinderen kunnen het zelf ook uitproberen.

 

Wat het kost?

De deelnemers van het TalentKidz-orkest worden nog geen lid van Ontwaakt, maar kunnen dit natuurlijk na afloop van het project wel worden. De kosten van het project hebben wij met ondersteuning van het Rabobank Stimuleringsfonds en de Club van Zestig kunnen beperken tot slechts 5 euro per les. Dit is een totaalbedrag van 75 euro per leerling voor het gehele project: 15 lessen, een instrument (in bruikleen), lesmateriaal en het afsluitende concert.

Sponsoren